• Rekabet Hukuku’nda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Sonuçları, ( İngilizce Y.Lisans Tezi)
  • Deniz Ticaret Hukuku’nda Denize Elverişlilik Kavramı ve Uygulaması,
  • Birleşmiş Milletler-Viyana Uluslararası Satış Sözleşmeleri Konvansiyonu’nun İncelenmesi,
  • Rekabet Hukuku Açısından Yıkıcı Fiyatlandırma Politikaları,
  • Rekabet Hukuku kapsamında Uyumlu Eylemlerin değerlendirilmesi,
  • İlaç Patentleri Bakımından Ek Koruma Sertifikalarının Uygulama Alanı,
  • Fikri Mülkiyet Hukuku açısından ‘Karşılaştırmalı Reklamlar’,
  • Faktoring ve Uygulaması,
  • Avrupa Birliği Hukuku’nda Yerellik İlkesi.